Реєстрація місця проживання/зняття з місця проживання

З 4 квітня 2016 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру», що встановлює нові правила реєстрації місця проживання громадян. Функцію з реєстрації місця проживання передано до виконавчих органів територіальних громад. Відтак жителі громади для реєстрації чи зняття з реєстрації місця проживання (перебування) повинні звертатись до органу реєстрації Чорноморської сільської ради за адресою: 57515, Миколаївська обл., Очаківський р-н, с. Чорноморка, вул. Суворова, буд. 126

Відповідальна особа — ПІБтел. (05154) 31-2-14

Реєстрація місця проживання особи, яка досягла 14-річного віку
Реєстрація місця проживання малолітньої дитини
Реєстрація місця перебування
Зняття з реєстрації місця проживання

Реквізити для слати адміністративної послуги
Бланки заяв


Для реєстрації місця проживання особа, яка досягла 14-річного віку, або її представник, подає наступні документи:

 • заяву про реєстрацію місця проживання (за формою 6)
 • документ, до якого вносяться відомості про місце проживання (паспорт, посвідка)
 • квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу)
 • документи, що підтверджують:
  право на проживання в житлі, – ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників); право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи, – довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи за формою згідно з додатком 9, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у цих установах або закладах);проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, – довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини за формою згідно з додатком 10 (для військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби)
 • військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку)
 • заяву про зняття з реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 11 (у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

 • документ, що посвідчує особу представника
 • документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини – батьками (усиновлювачами).

Для реєстрації малолітньої дитини, законний представник (один із батьків, опікунів) подає наступні документи:

 • заяву про реєстрацію малолітньої дитини (за формою 7)
 • свідоцтво про народження. Реєстрація місця проживання дітей, які є іноземцями чи особами без громадянства, здійснюється за умови внесення даних про дітей до посвідки на постійне або тимчасове проживання їх батьків та копії свідоцтва про народження. Документи, видані компетентними органами іноземних держав, підлягають легалізації в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами
 • квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу)
 • заяву про зняття з реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 11 (у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).

У разі подання заяви представником за довіреністю особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

 • документ, що посвідчує особу представника
 • документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини – батьками (усиновлювачами).

Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

Реєстрація місця перебування

Реєстрація місця перебування осіб, що звернулися за захистом в Україні із заявою за формою згідно з додатком 8, здійснюється на визначений законом строк на підставі документів,як і для реєстрації місця проживання (крім квитанції про сплату адміністративного збору). Відомості про реєстрацію місця перебування вносяться до довідки про звернення за захистом в Україні, зразок якої затверджується наказом МВС.

Для зняття з реєстрації місця проживання особа, або її представник подають наступні документи:

 • заява особи або її представника за формою згідно з додатком 11
 • рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про зняття з реєстрації місця проживання особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою
 • свідоцтва про смерть
 • інших документів, які свідчать про припинення:
  підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства (інформація територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС, на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання чи скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання в Україні);
  підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту (письмове повідомлення соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту);
  підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів)
 •  документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання (паспорт , посвідка). Якщо дитина не досягла 14 років, подається свідоцтво про народження
 • квитанцію про сплату адміністративного збору
 • військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які перебувають на військовому обліку).

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

 • документ, що посвідчує особу представника;документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини – батьками (усиновлювачами).

Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

За реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачується адміністративний збір, який перераховується до місцевого бюджету:

 • у разі звернення особи протягом 30 днів з моменту зняття з реєстрації – 0,0085 розміру прожиткового мінімуму (на сьогодні це 27.20 грн.);
 • у разі звернення особи з порушенням зазначеного терміну – 0,0255 розміру прожиткового мінімуму (на сьогодні це 81.60 грн.).

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Отримувач: Чорноморська сільська рада
ЄДРПОУ: 04377184
Банк:
МФО:
Розрахунковий рахунок:
Призначення платежу: Плата за надання адміністративних послуг
Код доходів: 22012500

 

 Бланки заяв

Заява про реєстрацію місця проживання
Заява про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини
Заява про реєстрацію місця перебування
Заява про зняття з реєстрації місця проживання