Що повинні знати оператори ринку стосовно забезпечення простежуваності

Харчові продукти, які знаходяться в обігу на території України, повинні відповідати вимогам законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів.

Суб’єкт господарської діяльності реалізують харчові продукти, які підлягають обов’язковій сертифікації, за умови наявності в документах, згідно з якими вони надійшли, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на відповідні харчові продукти. 

На виконання вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» спеціалістами районним управління проводяться планові та позапланові перевірки.

В ході перевірок проводиться роз’яснювальна та консультативна допомогу стосовно дотримання вимог законодавства щодо простежуваності, а саме:

Відповідно до статті 22 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» встановлено вимоги до операторів ринку стосовно забезпечення простежуваності, а саме:

  • Оператори ринку повинні бути здатні встановити інших операторів ринку, які постачають їм харчові продукти та інші об’єкти санітарних заходів за принципом “крок назад”.

  • Оператори ринку повинні бути здатні встановити інших операторів ринку, яким вони постачають харчові продукти та інші об’єкти санітарних заходів за принципом “крок вперед”.

  • Вимоги до операторів ринку стосовно забезпечення простежуваності не передбачають встановлення ними зв’язку (так званої внутрішньої простежуваності) між об’єктами санітарних заходів, які використовуються під час виробництва, та об’єктами санітарних заходів, отриманих в результаті такого виробництва.

  • З метою виконання вимог частин першої та другої цієї статті оператори ринку повинні застосовувати системи та процедури, що забезпечують доступність такої інформації компетентному органу за його запитами. Інформація повинна зберігатися протягом шести місяців після закінчення кінцевої дати продажу харчового продукту, нанесеної на маркуванні.

Система простежуваності і постійно діючі процедури, засновані на принципах НАССР, дозволяють чітко визначити винного, якщо трапився прикрий випадок появи на ринку небезпечного харчового продукту.

Під “кроком вперед” мається на увазі, що кожен оператор повинен визначити, кому ці партії готової продукції були відправлені. “Крок назад” полягає в тому, що кожен оператор ринку повинен визначити, які партії сировини від якого виробника він отримав. Ця інформація повинна бути наявна в оператора ринку і представлена на вимогу компетентного органу, тобто під час планових чи позапланових перевірок. Документи, які стосуються простежуваності повинні зберігатися протягом шести місяців після закінчення терміну придатності продукту”.

Така система дає можливість надати таку інформацію державному органу контролю безпечності харчових продуктів у найкоротший час у разі харчового інциденту.

Простежуваність є ефективним засобом захисту споживача, який у випадку інциденту з харчовим продуктом дає можливість постачальнику визначити, куди було направлено небезпечну сировину чи харчовий продукт і хто або де міг його спожити, а також дає можливість виробнику чи продавцю визначити, звідки було отримано джерело загрози.     

Такі дані дають можливість простежити весь шлях небезпечної сировини чи небезпечного продукту.

На сьогодні, на жаль, невелика частка операторів продуктового ринку знайома з основними принципами системи НАССР, а ще менше з них готові до їх впровадження.     

Тому, важливим кроком є інформаційне забезпечення та надання консультацій і рекомендацій по питанню впровадження НАССР.

 Довідково

HACCP (англ. Hazard Analysis and Critical Control Points – Система аналізу небезпек і контролю (регулювання) в критичних точках – система, яка ідентифікує, оцінює і контролює небезпечні фактори, що є визначальними для безпечності харчових продуктів.