Чорноморська сільська територіальна громада інформує «Про прикордонний режим»

 Чорноморська сільська територіальна громада інформує, що 04.08.2021 були внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1147 «Про прикордонний режим», якими доповнено пункт 381 та викладено у наступній редакції:

«У місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах, визначених відповідно до законодавства, вихід суден і плавзасобів, що не підлягають реєстрації та нагляду класифікаційного товариства (крім суден флоту рибної промисловості, спортивних суден, антикварних та історичних суден та їх копій, позначених як такі виробником), у територіальне море та внутрішні води України дозволяється на відстань, визначену виробником у технічній документації, але не більше 500 метрів від берегової лінії лише після обов’язкового інформування підрозділу Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності якого буде здійснено такий вихід, та за умови наявності з ним електрозв’язку.

Інформування здійснюється з використанням засобів електрозв’язку або в будь-який інший спосіб не пізніше ніж за 30 хвилин до виходу із зазначенням типу судна, часу, місця і мети виходу, прізвища, власного імені, по батькові (за наявності) власника (судноводія) судна та пасажирів, а також ймовірного часу та місця повернення.

Після повернення з плавання власник (судноводій) зобов’язаний протягом 15 хвилин з використанням засобів електрозв’язку поінформувати про це підрозділ Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності якого було здійснено вихід і повернення.

Посадка і висадка пасажирів, завантаження і розвантаження таких суден і плавзасобів, у тому числі на воді, після їх виходу у внутрішні води України, їх підхід до будь-яких інших суден забороняються (крім випадків, пов’язаних із небезпечною подією, за умови завчасного інформування власником (судноводієм) підрозділу Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності якого здійснюватиметься підхід, посадка або висадка пасажирів, завантаження або розвантаження, але не пізніше часу здійснення таких заходів).

У разі порушення вимог цього пункту органи Державної прикордонної служби мають право тимчасово забороняти вихід у внутрішні води України таких суден і плавзасобів. Про запровадження такої заборони органи Державної прикордонної служби письмово інформують заінтересованих юридичних та фізичних осіб протягом 24 годин після прийняття такого рішення».