Як подати запит на отримання публічної інформації?

Як, що, кому, і скільки часу чекати Право на інформацію є однією із святих заповідей сучасного суспільства. Ми зібрали всі особливості подачі запитів на отримання публічної інформації.

Що таке запит? Почнемо з азів. Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію є прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Варто пам’ятати, що «запит» та «звернення» не є тотожними поняттями. Так, звернення є одним з видів комунікації із органами державної влади викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Таким чином, зверення спрямовані на висвітлення недоліків у роботі суб’єктів владних повноважень, а через подання запиту ми таки отримаємо необхідну нам інформацію.

Форма запиту. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Якщо Ви подаєте запит в усній формі, то обов’язково впевніться, що його зафіксували та надали йому вхідний номер. Це полегшить процес відслідковування результатів розгляду такого запиту. Найпростішим, все ж, шляхом відправлення запиту є його подача в електронній формі.

Зміст запиту. Запит може подаватися у довільній формі. Однак, є певні обов’язкові елементи, зокрема: (1) ім’я (найменування) запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; (2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; (3) підпис і дата за умови подання запиту в письмовій формі.

Кому та куди подавати запит? Відповідь на це питання є вкрай важливою, оскільки правильне визначення розпорядника інформації та його місцезнаходження значно скорочує Ваш шлях до бажаної інформації. Для того щоб зрозуміти, чи володіє суб’єкт владних повноважень відповідною інформацією, необхідно відвідати його сайт та ознайомитись із положенням, яке регулює його діяльність. Варто також пам’ятати, що навіть якщо Ви відправили запит не в той орган, то такий орган, якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто володіє потрібними даними, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це Вас як запитувача. Звісно, така переадресація затягне процес отримання інформації, однак Вам не треба буде переписувати свій запит та направляти його новому адресату.

Строки розгляду. Відповідь на запит має надійти не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту. Однак, з цього правила є винятки. Так, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Також, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.